• A
  • A
  • A
Trgovina na veliko

Pod trgovinom na veliko podrazumeva se kupovina robe i njena prodaja drugim trgovinskim preduzećima radi dalje prodaje, ostalim preduzećima za dalju preradu i velikim potrošačima za sopstvenu potrošnju (organizacije zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, odbrane i dr.). Trgovina na veliko obuhvata i delovanje posrednika u kupovini ili prodaji robe za treća lica.
Statistika unutrašnje trgovine obuhvata i prikazuje rezultate o prometu u trgovini na veliko na kvartalnom i godišnjem nivou, prema trgovinskim granama delatnosti i robnim grupama.

 

Vesti
Vidi sve
01. decembar 2023. Prodaja i otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 3. tromesečje 2023.

Ukupna vrednost prodaje i otkupa proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Republici Srbiji u trećem tromesečju 2023. godine, u odnosu na isti period  2022. godine, u tekućim cenama je manja za 19.3%.

Оpširnije
Podaci