• A
  • A
  • A
Trgovina na veliko

Pod trgovinom na veliko podrazumeva se kupovina robe i njena prodaja drugim trgovinskim preduzećima radi dalje prodaje, ostalim preduzećima za dalju preradu i velikim potrošačima za sopstvenu potrošnju (organizacije zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, odbrane i dr.). Trgovina na veliko obuhvata i delovanje posrednika u kupovini ili prodaji robe za treća lica.
Statistika unutrašnje trgovine obuhvata i prikazuje rezultate o prometu u trgovini na veliko na kvartalnom i godišnjem nivou, prema trgovinskim granama delatnosti i robnim grupama.

 

Vesti
Vidi sve
01. mart 2024. Prodaja i otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 4. tromesečje 2023.

Ukupna vrednost prodaje i otkupa proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Republici Srbiji u 2023, u odnosu na 2022. godinu, manja je u tekućim cenama za 17.1 %, a u stalnim cenama manja za 10.2 %.

Оpširnije
Podaci