• A
  • A
  • A
Trgovina na veliko

Pod trgovinom na veliko podrazumeva se kupovina robe i njena prodaja drugim trgovinskim preduzećima radi dalje prodaje, ostalim preduzećima za dalju preradu i velikim potrošačima za sopstvenu potrošnju (organizacije zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, odbrane i dr.). Trgovina na veliko obuhvata i delovanje posrednika u kupovini ili prodaji robe za treća lica.
Statistika unutrašnje trgovine obuhvata i prikazuje rezultate o prometu u trgovini na veliko na kvartalnom i godišnjem nivou, prema trgovinskim granama delatnosti i robnim grupama.

 

Vesti
Vidi sve
1.jpg
01.06.2020. - Prodaja i otkup proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 1. tromesečje 2020.

Ukupna vrednost prodaje i otkupa proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u Republici Srbiji u prvom tromesečju 2020. godine, u odnosu na isti period 2019. godine, u tekućim cenama je veća za 12,0%, a u stalnim cenama za 12,7%.

Оpširnije
Podaci