• A
  • A
  • A
Trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima

Promet u trgovini na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala obuhvata vrednost motornih vozila, motocikala, njihovih delova i pribora koju su poslovni subjekti isporučili krajnjim potrošačima i/ili ostalim trgovinskim preduzećima za dalju preprodaju, kao i vrednost ostvarenih usluga održavanja i popravke. 

  

Vesti
Vidi sve
01. mart 2023. Unutrašnja trgovina, IV tromesečje 2022. godine

Promet robe u trgovini na veliko i trgovini na malo motornim vozilima (prodaja i popravka, oblast 45 KD) u Republici Srbiji u četvrtom tromesečju 2022, u odnosu na isto tromesečje prethodne godine, beleži rast u tekućim cenama od 21,3%.

Оpširnije
Podaci