• A
  • A
  • A
Turizam

Mesečnim istraživanjem o dolascima i noćenjima gostiju obuhvaćene su sve vrste smeštajnih kapaciteta (hoteli, pansioni, moteli, apartmani, kampovi...), čime je, po pravilu, obezbeđena potpuna obuhvatnost. Međutim, izvestan broj turista u objektima u vlasništvu fizičkih lica (privatnim sobama, kućama i stanovima ...) nije obuhvaćen zbog neprijavljivanja gostiju.
Statističkim istraživanjem o turističkim agencijama obuhvaćene su agencije koje imaju sedište u Republici Srbiji i poseduju licencu za obavljanje delatnosti posredovanja u turizmu. 

Obaveštenje

U svim publikacijama Republičkog zavoda za statistiku, od 2022. godine, podaci o turističkom prometu objavljuju se na osnovu statističke obrade podataka preuzetih iz administrativnog izvora, Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).

Zaključno sa decembrom 2021. godine, podaci su se prikupljali, obrađivali i objavljivali na osnovu statističkog istraživanja o dolascima i noćenjima turista u smeštajnim objektima (TU-11).

Svi indeksi turističkog prometa (dolasci i noćenja turista) u 2022. izračunavaju se na osnovu podataka Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista) za 2022. i 2021. 

Promenom izvora podataka, samim tim i obuhvata, rezultati dobijeni istraživanjem (TU-11, za prošlu godinu)  i iz administrativnog izvora (eTurista, za ovu godinu) nisu uporedivi.

Vesti
Vidi sve
28. februar 2023. Turistički promet, januar 2023.

U Republici Srbiji u januaru 2023. godine, u odnosu na januar 2022. godine, broj dolazaka turista veći je za 18,8%, a broj noćenja veći je za 12,3%.

U januaru 2023. godine, u odnosu na januar 2022. godine, broj noćenja domaćih turista manji je za 4,8%, a broj noćenja stranih turista veći je za 39,2%.

Оpširnije
Podaci