• A
  • A
  • A
Troškovi rada

Četvorogodišnjim Istraživanjem o troškovima rada obezbeđuju se podaci o troškovima rada koje poslodavci imaju po osnovu angažovanja radne snage. Dobijeni podaci pružaju uvid u stanje i detaljnu strukturu troškova rada.

Indeks troškova rada, s ciljem da prati kratkoročno kretanje osnovnih troškova rada, izračunava se kvartalno, na bazi podataka koji se preuzimaju iz evidencije Poreske uprave.

 

Podaci