• A
  • A
  • A
Registrovana zaposlenost

Predmet Istraživanja o registrovanoj zaposlenosti, na bazi informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Statističkog poslovnog registra, jesu zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnost (profesiju), registrovani individualni poljoprivrednici; zaposleni u javnom sektoru; zaposleni prema modalitetima zaposlenosti (u radnom odnosu i van radnog odnosa), do nivoa opština i oblasti delatnosti.

 

Vesti
Vidi sve
27. april 2023. Registrovana zaposlenost, I kvartal 2023

Ukupan broj zaposlenih u prvom kvartalu 2023. godine iznosio je 2 349 747 lica. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 2,9%, odnosno za 65 461 lice.

Sektori delatnosti u kojima je došlo do najvećeg povećanja broja zaposlenih su Informisanje i komunikacije (rast od 16 809 lica), Stručne, naučne i tehničke delatnosti (rast od 10 262 lica), Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala (rast od 6 550 lica) i Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti (rast od 5 597 lica).

Оpširnije
Podaci