• A
  • A
  • A
Registrovana zaposlenost

Predmet Istraživanja o registrovanoj zaposlenosti, na bazi informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Statističkog poslovnog registra, jesu zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnost (profesiju), registrovani individualni poljoprivrednici; zaposleni u javnom sektoru; zaposleni prema modalitetima zaposlenosti (u radnom odnosu i van radnog odnosa), do nivoa opština i oblasti delatnosti.

 

Vesti
Vidi sve
29. jul 2021. Registrovana zaposlenost, II kvartal 2021

Ukupan broj zaposlenih u drugom kvartalu 2021. godine iznosio je 2 270 394 lica. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 3,3%, odnosno za 73 329 lica.

Sektori delatnosti u kojima je došlo do najvećeg povećanja broja zaposlenih su Preradjivačka industrija (rast od 21 451 lica), Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (rast od 16 805 lica), Informisanje i komunikacije (rast od 8 604 lica), Stručne, naučne i tehničke delatnosti (rast od 7 667 lica) i Gradjevinarstvo (rast od 6  863 lica).

Оpširnije
Podaci