• A
  • A
  • A
Registrovana zaposlenost

Predmet Istraživanja o registrovanoj zaposlenosti, na bazi informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Statističkog poslovnog registra, jesu zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnost (profesiju), registrovani individualni poljoprivrednici; zaposleni u javnom sektoru; zaposleni prema modalitetima zaposlenosti (u radnom odnosu i van radnog odnosa), do nivoa opština i oblasti delatnosti.

 

Vesti
Vidi sve
28. april 2021. Registrovana zaposlenost, I kvartal 2021

Ukupan broj zaposlenih u prvom kvartalu 2021. godine iznosio je 2 248 200 lica. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 2,8%, odnosno za 61 366 lica.

Posmatrano prema modalitetima zaposlenosti, zaposlenih u radnom odnosu bilo je 2 125 247, van radnog odnosa 59 962, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika iznosio 62 992.

Оpširnije
Podaci