• A
  • A
  • A
Registrovana zaposlenost

Predmet Istraživanja o registrovanoj zaposlenosti, na bazi informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Statističkog poslovnog registra, jesu zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnost (profesiju), registrovani individualni poljoprivrednici; zaposleni u javnom sektoru; zaposleni prema modalitetima zaposlenosti (u radnom odnosu i van radnog odnosa), do nivoa opština i oblasti delatnosti.

 

Vesti
Vidi sve
29 oktobar 2020. Prema administrativnim izvorima – 44422 zaposlenih više nego u istom periodu prošle godine

Ukupan broj zaposlenih u trećem kvartalu 2020. godine iznosio je 2 224 842 lica. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 2,0%, odnosno za 44 422 lica.

Posmatrano prema modalitetima zaposlenosti, zaposlenih u radnom odnosu bilo je 2 092 398, van radnog odnosa 66 906, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika iznosio 65 538.

Оpširnije
Podaci