• A
  • A
  • A
Registrovana zaposlenost

Predmet Istraživanja o registrovanoj zaposlenosti, na bazi informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Statističkog poslovnog registra, jesu zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnost (profesiju), registrovani individualni poljoprivrednici; zaposleni u javnom sektoru; zaposleni prema modalitetima zaposlenosti (u radnom odnosu i van radnog odnosa), do nivoa opština i oblasti delatnosti.

 

Vesti
Vidi sve
28. oktobar 2022. Registrovana zaposlenost, III kvartal 2022

Ukupan broj zaposlenih u trećem kvartalu 2022. godine iznosio je 2 308 955 lica. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 0,9%, odnosno za 21 496 lica.

Sektori delatnosti u kojima je došlo do najvećeg povećanja broja zaposlenih su Informisanje i komunikacije (rast od 12 396 lica), Stručne, naučne i tehničke delatnosti (rast od 6 726 lica), Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti (rast od 4 720 lica) i Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje (rast od 4 266 lica).

 

Оpširnije
Podaci