• A
  • A
  • A
Registrovana zaposlenost

Predmet Istraživanja o registrovanoj zaposlenosti, na bazi informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Statističkog poslovnog registra, jesu zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnost (profesiju), registrovani individualni poljoprivrednici; zaposleni u javnom sektoru; zaposleni prema modalitetima zaposlenosti (u radnom odnosu i van radnog odnosa), do nivoa opština i oblasti delatnosti.

 

Vesti
Vidi sve
30. januar 2024. Registrovana zaposlenost, IV kvartal 2023

Ukupan broj zaposlenih u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosio je 2 367 704 lica. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 1,1%, odnosno za 25 460 lica.

Sektori delatnosti u kojima je došlo do najvećeg povećanja broja zaposlenih su Stručne, naučne i tehničke delatnosti (rast od 14 051 lica), Zdravstvena i socijalna zaštita (rast od 12 433 lica), Informisanje i komunikacije (rast od 7 580 lica) i Usluge smeštaja i ishrane (rast od 3 985 lica).

Оpširnije
Podaci