• A
  • A
  • A
Registrovana zaposlenost

Predmet Istraživanja o registrovanoj zaposlenosti, na bazi informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Statističkog poslovnog registra, jesu zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnost (profesiju), registrovani individualni poljoprivrednici; zaposleni u javnom sektoru; zaposleni prema modalitetima zaposlenosti (u radnom odnosu i van radnog odnosa), do nivoa opština i oblasti delatnosti.

 

Vesti
Vidi sve
ZapN.png
27.05.2020. - Registrovana zaposlenost u poređenju sa brojem zaposlenih prema evidencijama Poreske uprave i PIO fonda

Povodom učestalih polemika koje se u javnosti vode na temu zaposlenosti, Republički zavod za statistiku, kao koordinator statističkog sistema Republike Srbije i zvanični proizvođač statističkih podataka o zaposlenosti, smatra neophodnim da razjasni koji su zvanični izvori podataka o zaposlenosti i zašto se podaci o broju zaposlenih dobijeni putem statističkih istraživanja razlikuju, u manjoj ili većoj meri, od podataka dobijenih iz nekih drugih izvora.

Оpširnije
Podaci