• A
  • A
  • A
Registrovana zaposlenost

Predmet Istraživanja o registrovanoj zaposlenosti, na bazi informacija iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Statističkog poslovnog registra, jesu zaposleni kod pravnih lica i preduzetnika, lica koja samostalno obavljaju delatnost (profesiju), registrovani individualni poljoprivrednici; zaposleni u javnom sektoru; zaposleni prema modalitetima zaposlenosti (u radnom odnosu i van radnog odnosa), do nivoa opština i oblasti delatnosti.

 

Vesti
Vidi sve
28. oktobar 2021. Registrovana zaposlenost, III kvartal 2021

Ukupan broj zaposlenih u trećem kvartalu 2021. godine iznosio je 2 287 459 lica. U odnosu na isti kvartal prethodne godine, ukupna registrovana zaposlenost je povećana za 2,8%, odnosno za 62 617 lica.

Sektori delatnosti u kojima je došlo do najvećeg povećanja broja zaposlenih su Preradjivačka industrija (rast od 19 633 lica), Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (rast od 9 656 lica), Informisanje i komunikacije (rast od 8 619 lica), Stručne, naučne i tehničke delatnosti (rast od 7 151 lica) i Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti (rast od 6 385 lica).

 

Оpširnije
Podaci