• A
  • A
  • A
Projekcije stanovništva

Projekcije stanovništva se izrađuju na osnovu procenjenog broja stanovnika po starosti i polu u popisnoj godini i postavljenih hipoteza o budućim promenama komponenti kretanja stanovništva, tj. fertiliteta, mortaliteta i migracija, u narednih trideset godina. Projekcije su urađene u pet varijanti: niska, srednja, visoka, varijanta konstantnog fertiliteta i mortaliteta i varijanta nultog migracionog salda. Hipoteze su postavljene za regione a projektovano stanovništvo Republike Srbije predstavlja zbir projekcija stanovništva njenih konstitutivnih delova.

 

Podaci