• A
  • A
  • A
Migracije stanovništva

Unutrašnje migracije stanovništva predstavljaju godišnje istraživanje koje obuhvata osnovne demografske podatke o licima koja su promenila prebivalište, odnosno trajno su se preselila iz svog dosadašnjeg mesta (naselja) stalnog stanovanja u drugo mesto (naselje) unutar granica Republike Srbije. Za prikupljanje podataka o licima koja su promenila prebivalište nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova. RZS ne sprovodi istraživanje o međunarodnim migracijama.

 

Vesti
Vidi sve
10. jul 2023. Unutrašnje migracije, 2022

Tokom 2022. godine 149 511 lica promenilo je prebivalište, odnosno trajno se preselilo iz jednog u drugo mesto (naselje) Republike Srbije. Prosečna starost lica koja su promenila prebivalište je 35,4 godine (za muškarce 35,7 godina, a za žene 35,1 godina).

Оpširnije
Podaci