• A
 • A
 • A
Šta je popis?
 • Popis stanovništva, domaćinstava i stanova predstavlja organizovano prikupljanje podataka o stanovništvu jedne zemlje i  najvažniji statistički izvor pojedinačnih statističkih podataka.

  Popis je, takođe, najskuplje, najkompleksnije i najpopularnije statističko istraživanje koje se sprovodi u skoro svim zemljama sveta.

  Pored osnovog pitanja „Koliko nas je?“, popisom se obezbeđuje odgovor na pitanje „Ko smo?“, u relacijama starosti, pola, obrazovanja, aktivnosti, zanimanja i ostalih obeležja, kao i odgovor na pitanje „Gde i kako živimo?“, u svetlu informacija o vrsti stana, opremljenosti stana osnovnim instalacijama vode, struje itd. Odgovori na ova pitanja daju numerički okvir populacije, što je osnov efikasnog planiranja, razvoja ekonomske, socijalne, populacione, agrarne i druge politike, ali i administrativnih aktivnosti i naučnog istraživanja.

  Sprovođenje popisa

  Sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova podeljeno je u šest faza:

  1. Pripreme za sprovođenje popisa;

  2. Popisivanje;

  3. Obrada podataka;

  4. Formiranje baze podataka;

  5. Diseminacija podataka, i

  6. Analiza rezultata popisa.

  Navedene faze rada baziraju se na iskustvima iz prethodnih popisa, s tim što Popis 2011. podrazumeva njihovo unapređenje u odnosu na prethodni.

  Podeli ovu stranu