• A
  • A
  • A
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Statistika predškolskog obrazovanja obezbeđuje podatke o broju i kapacitetu predškolskih ustanova, o broju vaspitnih grupa, uzrastu i polu dece i dužini boravka, jeziku ostvarivanja rada, o deci sa smetnjama u razvoju u predškolskom obrazovanju kao i o zaposlenima prema polu, dužini radnog vremena, nivou obrazovanja i vrsti posla.

Vesti
Vidi sve
shutterstock_773270836.jpg
16.04.2020. - Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, 2020

U školskoj 2019/20. godini 224 563 dece pohađalo je predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Od ovog broja, 108 842 (48%) jesu devojčice, a 115 721 (52%) jesu dečaci.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci