• A
  • A
  • A
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Statistika predškolskog obrazovanja obezbeđuje podatke o broju i kapacitetu predškolskih ustanova, o broju vaspitnih grupa, uzrastu i polu dece i dužini boravka, jeziku ostvarivanja rada, o deci sa smetnjama u razvoju u predškolskom obrazovanju kao i o zaposlenima prema polu, dužini radnog vremena, nivou obrazovanja i vrsti posla.

Vesti
Vidi sve
20. april 2022. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, 2022.

U školskoj 2021/22. godini 223 559 dece pohađalo je predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Dece uzrasta od šest meseci do tri godine bilo je 53 981 (24,1%), a dece od navršene tri godine do polaska u školu 169 578 (75,9%).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci