• A
  • A
  • A
Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Statistika predškolskog obrazovanja obezbeđuje podatke o broju i kapacitetu predškolskih ustanova, o broju vaspitnih grupa, uzrastu i polu dece i dužini boravka, jeziku ostvarivanja rada, o deci sa smetnjama u razvoju u predškolskom obrazovanju kao i o zaposlenima prema polu, dužini radnog vremena, nivou obrazovanja i vrsti posla.

Vesti
Vidi sve
20. april 2023. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje, 2023

U školskoj 2022/23. godini 229 030 dece pohađalo je predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Od ovog broja 111 005 (48,5%) jesu devojčice, a 118 025 (51,5%) su dečaci. Dece uzrasta od šest meseci do tri godine bilo je 57 478 (25,1%), a dece od navršene tri godine do polaska u školu 171 552 (74,9%).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci