• A
  • A
  • A
Osnovno obrazovanje

Statistika osnovnog obrazovanja prikuplja podatke o redovnom osnovnom obrazovanju: broj matičnih škola i izdvojenih odeljenja, broj odeljenja, nastava na jeziku narodnosti, učenici prema polu, starosti i razredima, učenje stranih jezika, završavanje razreda i škole, odustajanje od školovanja, inkluzija u redovnim školama, nastavno osoblje. Takođe, prikupljaju se podaci o osnovnom obrazovanju u specijalnim školama/odeljenjima i osnovnim umetničkim školama.

Vesti
Vidi sve
29. jun 2021. Osnovno obrazovanje – kraj školske godine, 2020

Na kraju školske 2019/20. godine u Republici Srbiji radilo je 3 265 redovnih osnovnih škola, 1 136 matična i 2 129 izdvojena odeljenja. Nastavu je pohadjalo ukupno 515 572 učenika, 463 830 u matičnim i 51 742 u izdvojenim odeljenjima.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci