• A
  • A
  • A
Osnovno obrazovanje

Statistika osnovnog obrazovanja prikuplja podatke o redovnom osnovnom obrazovanju: broj matičnih škola i izdvojenih odeljenja, broj odeljenja, nastava na jeziku narodnosti, učenici prema polu, starosti i razredima, učenje stranih jezika, završavanje razreda i škole, odustajanje od školovanja, inkluzija u redovnim školama, nastavno osoblje. Takođe, prikupljaju se podaci o osnovnom obrazovanju u specijalnim školama/odeljenjima i osnovnim umetničkim školama.

Vesti
Vidi sve
29. jun 2022. Osnovno obrazovanje – kraj školske godine, 2021

Na kraju školske 2020/21. godine u Republici Srbiji radila je 3 241 redovna osnovna škola, 1 136 matičnih i 2 105 izdvojenih odeljenja. Nastavu je pohađalo ukupno 508 975 učenika, 457 652 u matičnim i 51 323 u izdvojenim odeljenjima.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci