• A
  • A
  • A
Predsednički izbori

Podaci o izborima za predsednika Republike preuzimaju se iz zapisnika o radu biračkih odbora i nakon utvrđivanja rezultata izbora vrši se dalja obrada i prezentacija podataka.

Podaci