• A
  • A
  • A
Upotreba IKT - pojedinci

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija među pojedincima (IKT-DOM) obezbeđuje podatke o upotrebi računara, mobilnog telefona, kao i interneta među pojedincima. Takođe, obezbeđuje informacije o korišćenju e-uprave, e-trgovine i posedovanja e-veština od strane pojedinaca starosne dobi od 16 do 74 godine.

 

Vesti
Vidi sve
21. oktobar 2022. Upotreba IKT-a pojedinci, 2022.

U Republici Srbiji preko 3 990 000 lica koja koriste internet u poslednja tri meseca, koristi internet više puta u toku dana u 2022. godini. 30,2% internet populacije u 2022. godini je koristilo internet da bi odštampali zvanične obrasce sa veb stranice ili aplikacije javne administracije. U poslednja 3 meseca 47,8% korisnika interneta je kupovalo/poručivalo robu ili usluge putem interneta.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Frekvencija upotrebe interneta - pojedinci, u poslednja tri meseca
83,5 %
Korisnici računara u poslednja tri meseca
75,9 %
Internet populacija koja poseduje nalog na društvenim mrežama
81,9 %
Podaci