• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
25. novembar 2022. Živorođeni i umrli, januar-oktobar 2022.

U Republici Srbiji, u periodu januar - oktobar 2022. godine, broj živorođenih je iznosio 51 401. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 50 974, beleži se rast od 427 odnosno za 0,8%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar - oktobar 2022. godine iznosio je 94 196 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 108 379, beleži se pad od 14 183 ili za 13,1%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele