• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
25 januar 2021. Živorođeni i umrli, januar-decembar 2020.

U Republici Srbiji, u periodu januar−decembar 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 61 693. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 63 484, beleži se pad od 1 791 odnosno za 2,8%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar−decembar 2020. godine iznosio je 114 954 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 100 963, beleži se rast od 13 991 ili za 13,9%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele