• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
hands_love_hand.jpg
25.08.2020. - Živorođeni i umrli, januar-jul 2020.

U Republici Srbiji, u periodu januar-jul 2020. godine, broj živorođenih je iznosio 35210. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je ukupan broj živorođenih iznosio 35 836, beleži se pad od 626 odnosno za 1,7%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele