• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
25. oktobar 2021. Živorođeni i umrli, januar-septembar 2021.

U Republici Srbiji, u periodu januar - septembar 2021. godine, broj živorođenih je iznosio 45 476. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 46 270, beleži se pad od 794 odnosno za 1,7%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar - septembar 2021. godine iznosio je 93 713 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 78 445, beleži se rast od 15 268 ili za 19,5%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele