• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
26. april 2022. Živorođeni i umrli, januar-mart 2022.

U Republici Srbiji, u periodu januar-mart 2022. godine, broj živorođenih je iznosio 14 838. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 14 334, beleži se rast od 504 odnosno za 3,5%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-mart 2022. godine iznosio je  35 736 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 33 535, beleži se rast od  2 201 ili za 6,6%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele