• A
  • A
  • A
Rođeni i umrli

Statistika rođenih i umrlih prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o broju, demografskim i ekonomskim karakteristikama rođenih i umrlih kao osnovnim činiocima prirodnog kretanja stanovništva kao i podatke o uzroku smrti umrlog lica.

 

 

Vesti
Vidi sve
26. jul 2021. Živorođeni i umrli, januar-jun 2021.

U Republici Srbiji, u periodu januar-jun 2021. godine, broj živorođenih je iznosio 28 813. U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 29 314, beleži se pad od 501 odnosno za 1,7%.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-jun 2021. godine iznosio je 65 817 i, u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj umrlih bio 51 569, beleži se rast od 14 248 ili za 27,6%.

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Eksel tabele