• A
  • A
  • A
Procene stanovništva

Procene stanovništva su zasnovane na rezultatima popisa stanovništva i na rezultatima obrade statistike prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva. Rezultati procena se izrađuju prema polu, starosti i tipu naselja i publikuju se do nivoa opština. Osim procenama stanovništva sredinom godine, koje predstavljaju prosečan procenjen broj stanovnika u toj godini, raspolaže se podacima  o broju stanovnika početkom posmatrane godine (1. januar) i krajem iste godine (31. decembar).

 

Vesti
Vidi sve
01. jul 2021. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji, 2020.

Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2020. godini je 6 899 126. Posmatrano po polu, 51,3% čine žene (3 538 820), a 48,7% muškarci (3 360 306). Nastavljen je trend depopulacije, što znači da je i stopa rasta stanovništva, u odnosu na prethodnu godinu, negativna i iznosi -6,7‰.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci