• A
  • A
  • A
Procene stanovništva

Procene stanovništva su zasnovane na rezultatima popisa stanovništva i na rezultatima obrade statistike prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva. Rezultati procena se izrađuju prema polu, starosti i tipu naselja i publikuju se do nivoa opština. Osim procenama stanovništva sredinom godine, koje predstavljaju prosečan procenjen broj stanovnika u toj godini, raspolaže se podacima  o broju stanovnika početkom posmatrane godine (1. januar) i krajem iste godine (31. decembar).

 

Vesti
Vidi sve
01. jul 2022. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji, 2021.

Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2021. godini je 6 834 326 (procene su zasnovane na rezultatima statistike prirodnog kretanja i unutrašnjih migracija stanovništva). Posmatrano po polu, 51,3% čine žene (3 507 325), a 48,7% muškarci (3 327 001). Nastavljen je trend depopulacije, što znači da je i stopa rasta stanovništva, u odnosu na prethodnu godinu, negativna i iznosi -9,4‰.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci