• A
  • A
  • A
Migracije stanovništva

Unutrašnje migracije stanovništva predstavljaju godišnje istraživanje koje obuhvata osnovne demografske podatke o licima koja su promenila prebivalište, odnosno trajno su se preselila iz svog dosadašnjeg mesta (naselja) stalnog stanovanja u drugo mesto (naselje) unutar granica Republike Srbije. Za prikupljanje podataka o licima koja su promenila prebivalište nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova. RZS ne sprovodi istraživanje o međunarodnim migracijama.

 

Vesti
Vidi sve
11. jul 2022. Unutrašnje migracije, 2021.

Tokom 2021. godine 135 194 lica promenilo je prebivalište, odnosno trajno su se preselila iz jednog u drugo mesto (naselje) Republike Srbije.

Prosečna starost lica koja su promenila prebivalište je 34,7 godina (za muškarce 35 godina, a za žene 34,5 godine).

Оpširnije
Podaci