• A
  • A
  • A
Migracije stanovništva

Unutrašnje migracije stanovništva predstavljaju godišnje istraživanje koje obuhvata osnovne demografske podatke o licima koja su promenila prebivalište, odnosno trajno su se preselila iz svog dosadašnjeg mesta (naselja) stalnog stanovanja u drugo mesto (naselje) unutar granica Republike Srbije. Za prikupljanje podataka o licima koja su promenila prebivalište nadležno je Ministarstvo unutrašnjih poslova. RZS ne sprovodi istraživanje o međunarodnim migracijama.

 

Vesti
Vidi sve
10. jul 2020. Unutrašnje migracije, 2019.

Tokom 2019. godine 127 421 lica promenilo je prebivalište, odnosno trajno su se preselila iz jednog u drugo mesto (naselje) Republike Srbije.

Prosečna starost lica koja su promenila prebivalište je 34,4 godine (za muškarce 34,8 godina, a za žene 34,0 godina).

Оpširnije
Podaci