• A
  • A
  • A
Punoletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim, optuženim i osuđenim punoletnim licima (licima koja su u  vreme izvršenja dela imala navršenih 18 godina života), a krivično delo su učinila kao izvršilac, saizvršilac, podstrekač ili pomagač.

 

Vesti
Vidi sve
23. jul 2020. Punoletni učinioci krivičnih dela, 2019

U Republici Srbiji je u 2019. godini završen postupak po krivičnoj prijavi za 92 797 punoletnih učinioca krivičnih dela, što je za 0,1% manje u odnosu na 2018. 

Оpširnije
Podaci