• A
  • A
  • A
Punoletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim, optuženim i osuđenim punoletnim licima (licima koja su u  vreme izvršenja dela imala navršenih 18 godina života), a krivično delo su učinila kao izvršilac, saizvršilac, podstrekač ili pomagač.

 

Vesti
Vidi sve
14. jul 2023. Punoletni učinioci krivičnih dela, 2022.

U Republici Srbiji, u 2022. godini, za 82 958 punoletna učinioca krivičnih dela završen je postupak po krivičnoj prijavi, što je za 3% više u odnosu na 2021. godinu.

Оpširnije
Podaci