• A
  • A
  • A
Punoletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim, optuženim i osuđenim punoletnim licima (licima koja su u  vreme izvršenja dela imala navršenih 18 godina života), a krivično delo su učinila kao izvršilac, saizvršilac, podstrekač ili pomagač.

 

Vesti
Vidi sve
14. jul 2021. Punoletni učinioci krivičnih dela, 2020

U Republici Srbiji, u 2020. godini, za 74 394 punoletnih učinioca krivičnih dela završen je postupak po krivičnoj prijavi, što je za 20% manje u odnosu na 2019. godinu.

Оpširnije
Podaci