• A
  • A
  • A
Maloletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim i osuđenim maloletnim licima (licima koja su u vreme izvršenja krivičnog dela imala navršenih 14 godina života, a nisu navršila 18 godina).

 

Vesti
Vidi sve
14. jul 2022. Maloletni učinioci krivičnih dela, 2021.

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2021. godini je 2 513, broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija je 1 749, dok je broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije 1 383, što je za 12% više u odnosu na  2020. godinu.

Оpširnije
Podaci