• A
  • A
  • A
Maloletni učinioci krivičnih dela

Podaci o prijavljenim i osuđenim maloletnim licima (licima koja su u vreme izvršenja krivičnog dela imala navršenih 14 godina života, a nisu navršila 18 godina).

 

Vesti
Vidi sve
14. jul 2023. Maloletni učinioci krivičnih dela, 2022.

Ukupan broj krivičnih prijava prema maloletnim učiniocima krivičnih dela u 2022. godini je 2 410 i manji je za 4% u odnosu na 2021. godinu. Broj podnetih predloga veću za izricanje krivičnih sankcija (1 618) manji je za 7%, a broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije (1 213) takođe je manji, za 12%, u odnosu na prethodnu, 2021. godinu.

Оpširnije
Podaci