• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
12. maj 2023. Indeksi potrošačkih cena, april 2023

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u aprilu 2023. godine, u odnosu na mart 2023. godine, u proseku su povećane za 0,7%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci