• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
12. oktobar 2021. Indeksi potrošačkih cena, septembar 2021.

U septembru 2021. godine, u odnosu na avgust 2021. godine, potrošačke cene su u proseku povećane za 0,8% (indeks 100,8).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci