• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
13.07.2020. - Indeksi potrošačkih cena, jun 2020.

Potrošačke cene u junu 2020. godine, u odnosu na maj 2020. godine, u proseku su povećane za 0,6% (indeks 100,6).

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci