• A
  • A
  • A
Istraživanje o zadovoljstvu korisnika
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
shopping-cart-2369143__480[1].jpg
12.11.2019. - Indeksi potrošačkih cena, oktobar 2019.

Potrošačke cene u oktobru 2019. godine, u odnosu na septembar 2019. godine, u proseku su više za 0,1%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci