• A
  • A
  • A
Potrošačke cene

Indeksi potrošačkih cena mere promene cena proizvoda i usluga koje domaćinstva nabavljaju za zadovoljenje svojih potreba. Ovi indeksi se koriste kao mera inflacije.  

Vesti
Vidi sve
12. april 2024. Indeksi potrošačkih cena, mart 2024

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u martu 2024. godine, u odnosu na februar 2024. godine, u proseku su povećane za 0,3%.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci