• A
  • A
  • A
Трговина на велико и мало моторним возилима и мотоциклима

Промет у трговини на велико и мало и поправка моторних возила и мотоцикала обухвата вредност моторних возила, мотоцикала, њихових делова и прибора коју су пословни субјекти испоручили крајњим потрошачима и/или осталим трговинским предузећима за даљу препродају, као и вредност остварених услуга одржавања и поправке. 

  

Подаци