• A
  • A
  • A
Трговина на мало

Под трговином на мало подразумева се препродаја робе крајњим потрошачима (продаја робе без прераде, првенствено становништву за личну потрошњу и употребу у домаћинству, и правним и физичким лицима за обављање њихове делатности).
Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује резултате о промету робе у трговини на мало на месечном, кварталном и годишњем нивоу, према трговинским гранама делатности, робним групама и статистичким територијалним јединицама.

 

 

 

Вести
Види све
30 децембар 2020. Промет робе у трговини на мало, новембар 2020. године

Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у новембру 2020. године, у односу на новембар 2019. године, већи је у текућим ценама за 0,5%, а у сталним ценама за 1,1%.

Опширније
Подаци