• A
  • A
  • A
Трговина на велико

Под трговином на велико подразумева се куповина робе и њена продаја другим трговинским предузећима ради даље продаје, осталим предузећима за даљу прераду и великим потрошачима за сопствену потрошњу (организације здравствене и социјалне заштите, образовања, одбране и др.). Трговина на велико обухвата и деловање посредника у куповини или продаји робе за трећа лица.
Статистика унутрашње трговине обухвата и приказује резултате о промету у трговини на велико на кварталном и годишњем нивоу, према трговинским гранама делатности и робним групама.

 

Вести
Види све
01. јун 2021. Продаја и откуп производа пољопривреде, шумарства и рибарства, 1. тромесечје 2021.

Укупна вредност продаје и откупа производа пољопривреде, шумарства и рибарства у Републици Србији у првом тромесечју 2021. године, у односу на исти период 2020. године, у текућим ценама је већа за 5,7%, а у сталним ценама мања је за 1,9%.

Опширније
Подаци