• A
  • A
  • A
sajt.png
12.08.2019. -
Пилот Истраживања здравља становништва Србије, 2019


Републички завод за статистику, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије, у периоду од 15. до 26. августа 2019. године, спроводи пилот Истраживања здравља становништва Србије, 2019.

Пилот-истраживање се спроводи како би били тестирани сви инструменти који ће се користити током Истраживања здравља становништва Србије, 2019, које ће бити спроведено од 1. октобра до 30. децембра 2019. године.

ИСТРАЖИВАЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ

Истраживање здравља становништва Србије у 2019. години представља национално истраживање које ће Републички завод за статистику у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије спровести у периоду од 1. октобра до 30. децембра 2019. године, у складу са међународним стандардима (Европска анкета о здрављу, трећи талас – European Health Interview Survey - EHIS, wave 3).

Истраживањем ће бити обухваћено око 6 000 случајно изабраних домаћинстава у Србији. Предмет истраживања биће одрасло становништво старости петнаест година и више, као и деца и омладина узраста од пет до четрнаест година.

Главни циљ истраживања здравља је да се, на основу репрезентативног узорка становништва, добије опис здравственог стања популације како на нивоу Републике тако и на нивоу четири статистичка региона (Војводина, Београд, Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија).

У основи истраживања је потреба да се добију информације о томе како људи доживљавају своје здравље, до које мере користе здравствену заштиту и како се брину о свом здрављу прихватајући одређене стилове живота или ослањајући се на превентивне и друге здравствене услуге.

У Истраживању здравља становништва Србије користиће се два начина прикупљања података:

  • интервју „лицем у лице” – прикупљање одговора на питања у току комуникације између анкетара и испитаника и
  • самопопуњавање упитника од стране испитаника без учешћа анкетара.

Током спровођења истраживања обавиће се и основна антрополошка мерења (висина, телесна маса) и мерење крвног притиска анкетираних лица.

Остале вести