• A
  • A
  • A
ekonomskakretanja.jpg (1)
30.12.2021. -
Економских кретања у Републици Србији, 2021.


Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 20
21. години, мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), забележила раст од 7,5% у односу на 2020. годину.

Бруто инвестиције у основна средства у 2021. години показују реалан раст од 14,1%, у поређењу са претходном годином.

Пољопривредна производња остварила је у 2021. години пад физичког обима од 5,0%.  У истом периоду индустријска производња забележила је раст од 6,3%, а прерађивачка индустрија раст од 5,5%.

Вредност изведених радова у грађевинарству у 2021. години бележи реални раст од 17,1%, у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало остварио је реални раст од 9,8%, док је промет у трговини на велико номинално већи за 22,0%. Спољнотрговинска робна размена, у еврима, у 2021. години, у односу на 2020. показује раст извоза за 25,5% и раст увоза за 24,0%. У оквиру сектора Услуге смештаја и исхране у 2021. години процењен је реални раст угоститељства од 72,7%, док је број ноћења туриста повећан за 29,7%. У 2021. години у односу на 2020. регистровано је повећање физичког обима саобраћаја од 39,9%, а телекомуникација од 2,9%.

Према резултатима Анкете о радној снази, у трећем кварталу 2021. године, стопа запослености износи 50,0%, док је стопа незапослености 10,5%.

Просечне зараде без пореза и доприноса у 2021. години, у односу на претходну годину, номинално су веће за 8,9%, а реално за 4,6%.

Процењена годишња стопа инфлације износи 7,8%.

 Економских кретања у Републици Србији

Остале вести