• A
  • A
  • A
Годишњи национални рачуни

Годишњи национални рачуни представљају повезан и усклађен систем информација који пружа општу слику економске активности Републике Србије у годишњој динамици. Расположиви су подаци о годишњем бруто домаћем производу са основним компонентама производње и употребе, у текућим и сталним ценама.

Вести
Види све
29. децембар 2023. Економска кретања у Републици Србији, 2023.

Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2023. години, мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), забележила раст од 2,5% у односу на 2022. годину.

Бруто инвестиције у основна средства у 2023. години, мерене стопама реалног раста, забележиле су раст од 3,5% у односу на претходну годину.

 Економска кретања у Републици Србији

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Годишњи национални рачуни – додатне табеле (после ревизије у 2018/2019)
Додатне табеле
Табеле понуде и употребе и инпут-аутпут табеле
Додатне табеле
Годишњи национални рачуни – додатне табеле (пре ревизије у 2018/2019)
Додатне табеле
Нефинансијски секторски рачуни