• A
  • A
  • A
beba02.jpg
01.07.2020. -
Витални догађаји, 2019.


У Републици Србији у 2019. години број живорођених је 64 399 (9, 3‰) док је број умрлих износио 101 458 (14, 6‰). Природни прираштај је -37 059 (-5, 3‰).

Према реду рођења највише је рођено деце првог реда рођења 29 656 (46, 1%) и другог реда рођења 22 701 (35, 3%). Посматрано по старости, децу првог реда рођења су родиле жене чија је старост у интервалу 25-29 година док су децу другог реда рођења родиле жене старе 30-34 година.

Највише деце се родило у јануару, јулу, августу, септембру и октобру.

Саопштење