• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
24. март 2023. Живорођени и умрли, јануар-фебруар 2023.

У Републици Србији, у периоду јануар-фебруар 2023. године, број живорођених је износио 10 083. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 9 596, бележи се раст од 487 односно за 5,1%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-фебруар 2023. године износио је 18 037 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 24 486, бележи се пад од  6 449 или за 26,3%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле