• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
24. децембар 2021. Живорођени и умрли, јануар-новембар 2021.

У Републици Србији, у периоду јануар–новембар 2021. године, број живорођених је износио 56 648. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 56 587, бележи се раст од 61 односно за 0,1%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар–новембар 2021. године износио је 123 492 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 97 633, бележи се раст од 25 859 или за 26,5%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле