• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
24. новембар 2023. Живорођени и умрли, јануар-октобар 2023

У Републици Србији, у периоду јануар-октобар 2023. године, број живорођених је износио 50 964. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 51 401, бележи се пад од 437 односно за 0,9%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар‒октобар 2023. године износио је 80 308 и, у поређењу са истим периодом претходне године, када је број умрлих био 94 196, бележи се пад од 13 888 или за 14,7%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле