• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
25. новембар 2022. Живорођени и умрли, јануар-октобар 2022.

У Републици Србији, у периоду јануар - октобар 2022. године, број живорођених је износио 51 401. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 50 974, бележи се раст од 427 односно за 0,8%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар - октобар 2022. године износио је 94 196 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 108 379, бележи се пад од 14 183 или за 13,1%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле