• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
24. септембар 2021. Живорођени и умрли, јануар-август 2021.

У Републици Србији, у периоду јануар-август 2021. године, број живорођених је износио 39965. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 40559, бележи се пад од 594 односно за 1,5%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-август 2021. године износио је 82681 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 70322, бележи се раст од 12359 или за 17,6%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле