• A
  • A
  • A
Рођени и умрли

Статистика рођених и умрлих прикупља, обрађује и објављује податке о броју, демографским и економским карактеристикама рођених и умрлих као основним чиниоцима природног кретања становништва као и податке о узроку смрти умрлог лица.

 

 

Вести
Види све
25. јул 2022. Живорођени и умрли, јануар-јун 2022.

У Републици Србији, у периоду јануар-јун 2022. године, број живорођених је износио 29334. У односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 28813, бележи се раст од 521 односно за 1,8%.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-јун 2022. године износио је  60346 и, у односу на исти период претходне године, када је број умрлих био 65817, бележи се пад од 5471 или за 8,3%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Ексел табеле
Ексел табеле