• A
  • A
  • A
Малолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним и осуђеним малолетним лицима (лицима која су у време извршења кривичног дела имала навршених 14 година живота, а нису навршила 18 година).

 

Вести
Види све
15. јул 2020. Малолетни учиниоци кривичних дела, 2019

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2019. години је 2 903 и већи је за 6% у односу на 2018. Већу за изрицање кривичних санкција су поднета 2 002 предлога а тај број је, у односу на претходну годину, већи за 8%, док је број малолетника којима су изречене кривичне санкције 1 676, што је, такође, више за 8%.

Опширније
Подаци