• A
  • A
  • A
Малолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним и осуђеним малолетним лицима (лицима која су у време извршења кривичног дела имала навршених 14 година живота, а нису навршила 18 година).

 

Вести
Види све
shutterstock_723689029.jpg
16.07.2019. - Малолетни учиниоци кривичних дела, 2018

Укупан број кривичних пријава према малолетним учиниоцима кривичних дела у 2018. години је 2 744 и мањи је за 21% у односу на 2017. годину. Број поднетих предлога већу за изрицање кривичних санкција (1 849) мањи је за 7%, а број малолетника којима су изречене кривичне санкције (1 548) такође је мањи, и то за 5%, у односу на претходну, 2017. годину.

Опширније
Подаци