• A
  • A
  • A
Пунолетни учиниоци кривичних дела

Подаци о пријављеним, оптуженим и осуђеним пунолетним лицима (лицима која су у  време извршења дела имала навршених 18 година живота), а кривично дело су учинила као извршилац, саизвршилац, подстрекач или помагач.

 

Вести
Види све
23. јул 2020. Пунолетни учиниоци кривичних дела, 2019

У Републици Србији је у 2019. години завршен поступак по кривичној пријави за 92 797 пунолетних учиниоца кривичних дела, што је за 0,1% мање у односу на 2018. 

Опширније
Подаци