• A
  • A
  • A
cardboard-1164196_960_720.jpg
30.04.2024. -
Спољнотрговинска робна размена, за март 2024.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-март 2024. године износи:

   – 17715,6 милионa долара – пад од  1,2% у односу на исти период претходне године;

   – 16306,3 милиона евра – пад од  2,6% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 7801,4 мил. долара, што чини пад од 0,2% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 9914,2 мил. долара, што је за 2,0% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 7179,8 милиона, што је чини пад од 1,6% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 9126,5 милиона, што представља смањење од 3,3% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2112,8 мил. долара, што чини смањење од 8,0% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1946,7 милиона, што је смањење од 9,1% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 78,7% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 77,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,0% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 735,5 мил. долара, који је резултат углавном извоза: житарица и производа од њих, електричне енергије, друмских возила, пића и нафте и нафтних деривата. Извоз Србије износи 1119,3 а увоз 383,8 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 291,6%. Изражено у еврима, извоз износи 1030,5 а увоз 353,4 мил. евра (суфицит је 677,1 мил. евра, а покривеност увоза извозом 291,6%).

Саопштење за јавност

Остале вести