• A
  • A
  • A
Спољнотрговински робни промет

Спољнотрговински робни промет обезбеђује податке о вредности извезене и увезене робе изражене у три валуте (РСД, ЕУР и УСД). Осим ових индикатора дају се и следећи индикатори: индекс раста/пада извоза и увоза у односу на исти период претходне године, биланс трговине робом, учешће у укупном извозу/увозу као и покривеност увоза извозом по класификацијама КД и СМТК, по земљама намене/порекла, по економским зонама земаља и њиховој развијености, економској намени производа и врстама спољнотрговинског посла.

Обавештење

Извршена је методолошка ревизија података, која се односи на обухват робе на складиштењу, пре свега на страни увоза, где смо кориговали вредност робе за део, који је дупло евидентиран, а тиче се обухвата по специјалном систему трговине. Корекције се односе на 2017. и 2016. годину, а накнадно и 2015. Ревизија података је извршена и за 2014. годину.

Линк

Вести
Види све
31. мај 2021. Спољнотрговинска робна размена, за април 2021.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-април 2021. године износи:

   – 17893,8 милионa долара – пораст од  28,6% у односу на исти период претходне године;

   – 14882,9 милиона евра – пораст од  17,6% у односу на исти период претходне године.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци