• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg (1)
30.04.2024. -
Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, I квартал 2024.


Реални раст БДП у првом кварталу 2024. године у односу на исти период претходне године износио је 4,6%.

Обрачун кварталног БДП за први квартал 2024. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 31. маја 2024. године.