• A
  • A
  • A
Квартални национални рачуни

Квартални национални рачуни представљају повезан и усклађен систем информација који пружа општу слику економске активности Републике Србије у краткорочној динамици. Расположиви су подаци о кварталном бруто домаћем производу са основним компонентама производње и употребе, у текућим и сталним ценама

Вести
Види све
29. фебруар 2024. Квартални бруто домаћи производ, IV квартал 2023

Реални раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2023. године, у односу на исти период претходне године, износио је 3,8%.

Десезонирана серија података показује раст бруто домаћег производа у четвртом кварталу 2023. године од 0,9% у односу на претходни квартал

Опширније
Кључни показатељи
Подаци
Погледајте и ово
Квартални национални рачуни – додатне табеле
Квартални национални рачуни – додатне табеле