• A
  • A
  • A
dock-1277744_960_720.jpg
29.03.2024. -
Спољнотрговинска робна размена, за фебруар 2024.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-фебруар 2024. године износи:

   – 11459,2 милионa долара – раст од  1,7% у односу на исти период претходне године;

   – 10550,3 милиона евра – раст од  0,6% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 5064,5 мил. долара, што чини раст од 4,3% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 6394,7 мил. долара, што је за 0,3% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 4661,7 милиона, што је чини раст од 3,2% у поређењу са јануаром претходне године. Увоз робе имао је вредност од 5888,6 милиона, што представља смањење од 1,3% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 1330,2 мил. долара, што чини смањење од 14,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1226,9 милиона, што је смањење од 15,4% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 79,2% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 75,7%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 60,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 464,5 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, нафте и нафтних деривата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 700,5 а увоз 236,0 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 296,8%. Изражено у еврима, извоз износи 645,2 а увоз 217,4 мил. евра (суфицит је 427,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 296,8%).

Саопштење за јавност