• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
18.03.2024. -
Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила по земљама регистрације возила, 2023


Током 2023. године, преко међународних друмских граничних прелаза на територији Републике Србије изашло је 919 868 друмских теретних возила, којима је извезено 9 999 хиљ. тона робе. У односу на претходну годину, изашло је за 1,8% мање друмских теретних возила, којима је извезено за 4,4% мање тона робе. Возилима са регистрацијом Републике Србије током 2023. године извезено је нешто више од две трећине укупне количине робе (67,4%). Број теретних возила којима је 2023. године роба увезена на подручје Републике Србије мањи је за 0,4% него 2022. године. Возилима са регистрацијом Републике Србије током 2023. године увезено је 46,4% од укупне количине робе.

Услед почетка примене Закона о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку, који даје могућност учесницима у царинском поступку да робу превозе између уговорних страна Конвенције на основу једне електронске декларације и једног обезбеђења које важи током целе транзитне операције, број теретних возила у транзиту више није упоредив са подацима из претходних година, те га зато и не приказујемо.