• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
12. март 2021. Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2020.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у четвртом кварталу 2020. године мањи је за 40,7% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је мање за 42,5%, док је страних возила мање за 39,4%. Од возила са страном регистрацијом, највише их је са регистрацијом Мађарске, 5,8%, затим Босне и Херцеговине, 4,7%, и Аустрије, са учешћем од 4,4%.

Излаз путничких моторних возила из Републике Србије мањи је за 48,1% у односу на исти период 2019. године. Број возила с домаћом регистрацијом у излазу је мањи за 47,1%, док је у истом периоду излаз возила са страном регистрацијом мањи за 48,9%. Најбројнија су возила са регистрацијом Мађарске, са учешћем од 6,5%, а затим следе возила са регистрацијом Босне и Херцеговине, са учешћем од 6,0%, и Немачке, са учешћем од 4,8%.  

Опширније
Подаци