• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
03. март 2023. Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2022.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у четвртом кварталу 2022. године већи је за 3,9% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је мање за 0,1%, док је страних возила више за 6,8%. Од возила са страном регистрацијом највише их је са регистрацијом Немачке, 5,1%, затим Мађарске, 4,8%, и Аустрије, 3,9%.

Опширније
Подаци