• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
shutterstock_759480529.jpg
09.03.2020. - Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2019.

Укупан број путничких моторних возила која су ушла у Републику Србију у четвртом кварталу 2019. већи је за 3,4% у односу на исти период претходне године. Домаћих возила је више за 8,3%, док је страних возила више за 0,2%. Од возила са страном регистрацијом највише их је са регистрацијом Немачке (6,2%), Мађарске (4,9%) и Аустрије (3,7%).

Опширније
Подаци