• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
29. април 2022. Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила по земљама регистрације возила, 2021.

Током 2021. године, преко међународних друмских граничних прелаза на територији Републике Србије изашло је 899 213 друмских теретних возила, којима је извезено 10 078 хиљ. тона робе. У односу на претходну годину, изашло је за 9,9% више друмских теретних возила, којима је извезено за 6,0% више тона робе. Возилима са регистрацијом Србије током 2021. године извезено је нешто више од половине укупне количине робе (68,8%). Број теретних возила којима је 2021. године роба увезена на подручје Републике Србије већи је за 11,7% него 2020. године. Возилима са регистрацијом Србије током 2021. године увезено је 50,0% од укупне количине робе.

Опширније
Подаци