• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
highway-3392100_960_720.jpg
29.06.2020. - Укупан превоз путника и робе, 2018. и 2019.

Укупан број превезених путника у међународном саобраћају у 2019. години, повећан је за 1,1% у односу на исти период претходне године. У посматраном периоду, опао је унутрашњи превоз путника за 0,8%, што је утицало на пад укупног броја превезених путника, за 0,6%. Обим рада изражен у путничким километрима, у 2019. години опао је за 0,6%, што је последица смањења обима рада у унутрашњем превозу путника за 5%, док је обим рада у међународном превозу повећан за 3,7%.

Опширније
Подаци