• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
shutterstock_759480529.jpg (1)
29.04.2020. - Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила, по земљама регистрације возила, 2019.

Током 2019. године, преко међународних друмских граничних прелаза на територији Републике Србије изашло је 832 517 друмских теретних возила, којима је извезено 11 851 хиљ. тона робе.

Опширније
Подаци