• A
  • A
  • A
Превоз путника и робе

Статистичким истраживањима су обухваћени пословни субјекти који се баве превозом путника и робе, а регистровани су у делатности саобраћаја (друмски, градски, железнички, речни, ваздушни и цевоводни саобраћај, као и у области претовара). Подаци се обрађују квартално и годишње.

Вести
Види све
18. март 2024. Улаз, излаз и транзит друмских теретних возила по земљама регистрације возила, 2023

Током 2023. године, преко међународних друмских граничних прелаза на територији Републике Србије изашло је 919 868 друмских теретних возила, којима је извезено 9 999 хиљ. тона робе. У односу на претходну годину, изашло је за 1,8% мање друмских теретних возила, којима је извезено за 4,4% мање тона робе. Возилима са регистрацијом Републике Србије током 2023. године извезено је нешто више од две трећине укупне количине робе (67,4%). Број теретних возила којима је 2023. године роба увезена на подручје Републике Србије мањи је за 0,4% него 2022. године. Возилима са регистрацијом Републике Србије током 2023. године увезено је 46,4% од укупне количине робе.

Опширније
Подаци