• A
  • A
  • A
export-2123475_960_720.jpg
12.03.2024. -
Спољнотрговинска робна размена, јануар 2024

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар 2024. године износи:

   – 5266,1 милионa долара – пад од  3,3% у односу на исти период претходне године;

   – 4817,3 милиона евра – пад од  4,9% у односу на исти период претходне године.

 

Извезено је робе у вредности од 2342,1 мил. долара, што чини раст од 0,3% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 2924,0 мил. долара, што је за 5,9% мање него у истом периоду претходне године. 

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 2142,3 милиона, што је чини пад од 1,6% у поређењу са јануаром претходне године. Увоз робе имао је вредност од 2675,0 милиона, што представља смањење од 7,5% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 581,9 мил. долара, што чини смањење од 24,6% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 532,7 милиона, што је смањење од 25,3% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 80,1% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 75,2%. 

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,7% укупне размене. 

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 200,9 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, нафте и нафтних деривата, житарица и производа од њих, пића и електричних машина и апарата. Извоз Србије износи 301,7 а увоз 100,8 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 299,3%. Изражено у еврима, извоз износи 276,1 а увоз 92,2 мил. евра (суфицит је 183,9 мил. евра, а покривеност увоза извозом 299,5%).

Саопштење за јавност