• A
  • A
  • A
shutterstock_673267057.jpg
04.03.2024. -
Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, IV квартал 2023.


Од укупног броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила током четвртог  квартала
2023. године, произведених 2023. године, у односу на укупан број регистрованих, најзаступљенија су прикључна возила (53,3%), док је нових путничких аутомобила најмање (16,1%). 

Током IV квартала 2023. године може се уочити пад броја први пут регистрованих аутобуса и теретних возила, док остала друмска моторна и прикључна возила бележе пораст. Наjбројније марке произвођача моторних возила су: Volkswagen, Audi, Škoda, Opel и Peugeot. 

На основу резултата могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила до999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.