• A
  • A
  • A
Регистрована возила

Подаци оброју укупно и први пут регистрованих возила, и њиховим карактеристикама (месту регистрације, тежини, носивости, гориву, власништву), обрађују се на месечном и годишњем нивоу.

Вести
Види све
17. март 2023. Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2022.

Сва друмска моторна и прикључна возила регистрована током 2022. године у Републици Србији бележе пораст у односу на број возила регистрованих у претходној години.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су: Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Citroen и Audi.

Опширније
Подаци