• A
  • A
  • A
Регистрована возила

Подаци оброју укупно и први пут регистрованих возила, и њиховим карактеристикама (месту регистрације, тежини, носивости, гориву, власништву), обрађују се на месечном и годишњем нивоу.

Вести
Види све
23 новембар 2020. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, III квартал 2020.

Током III квартала 2020. године може се уочити пораст броја свих друмских моторних и прикључних возила, осим аутобуса. Наjбројније марке произвођача моторних возила су: Volkswagen, Opel, Peugeot, Audi и Renault.

На основу резултата могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила до 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

Опширније
Подаци