• A
  • A
  • A
Регистрована возила

Подаци оброју укупно и први пут регистрованих возила, и њиховим карактеристикама (месту регистрације, тежини, носивости, гориву, власништву), обрађују се на месечном и годишњем нивоу.

Вести
Види све
18. март 2022. Регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, 2021.

Број друмских моторних возила регистровани током 2021. године у Републици Србији већи је у односу на број возила регистрованих у претходној години. Пад је забележен код мопеда.

Од домаћих произвођача моторних возила, наjбројнија маркa регистрованих путничких аутомобила je Застава. Најзаступљеније марке путничких аутомобила стране производње су: Volkswagen, Opel, Fiat, Renault, Peugeot, Ford, Audi и Citroen.

Опширније
Подаци