• A
  • A
  • A
Регистрована возила

Подаци оброју укупно и први пут регистрованих возила, и њиховим карактеристикама (месту регистрације, тежини, носивости, гориву, власништву), обрађују се на месечном и годишњем нивоу.

Вести
Види све
27. август 2021. Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, II квартал 2021.

Током II квартала 2021. године може се уочити пораст броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила, осим мопеда који бележе пад. Наjбројније марке произвођача путничких возила су: Volkswagen, Opel, Peugeot, Fiat и Renault.

На основу добијених података могуће је закључити да су најзаступљенија теретна возила до 999 kg носивости, као и да највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

Опширније
Подаци