• A
  • A
  • A
shutterstock_607337888.jpg
01.03.2024. -
Промет пољопривредних производа на пијацама, 4. тромесечје 2023.


Укупна вредност промета пољопривредних производа на пијацама у Републици Србији у 2023. години, у односу на 2022. годину, изражена у текућим ценама, већа је за 7,5%.

У структури вредности промета пољопривредних производа на пијацама у 2023. години, највише учествују следеће групе производа: поврће (33,4%), живина и јаја (17,4%) воће и грожђе (14,5%) и млеко и млечни производи (14,4%).