• A
  • A
  • A
spoljna.jpg
31.01.2024. -
Спољнотрговинска робна размена, за децембар 2023.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-децембар 2023. године износи:

   – 70772,5 милионa долара – пораст од  0,8% у односу на исти период претходне године;

   – 65491,3 милиона евра – пад од  1,7% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 30934,8 милиона, што чини раст од 6,5% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 39837,7 мил. долара, што је за 3,2% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 28631,8 милиона, што чини раст од 3,7% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 36859,5 милиона, што представља смањење од 5,5% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 8902,9 мил. долара, што чини смањење од 26,4% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 8227,7 милиона, што је смањење од 27,9% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 77,7% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 70,6%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 59,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2939,0 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, пића, нафте и нафтних деривата и друмских возила. Извоз Србије износи 4772,9 а увоз 1833,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 260,3%. Изражено у еврима, извоз износи 4415,3 а увоз 1698,5 мил. евра (суфицит је 2716,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 260,0%).

Саопштење за јавност