• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg (1)
31.01.2024. -
Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, IV квартал 2023.


Реални раст БДП у четвртом кварталу 2023. године у односу на исти период претходне године износио је 3,8%.

Обрачун кварталног БДП за четврти квартал 2023. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 29. фебруара 2024. године.