• A
  • A
  • A
Exp.png
30.11.2023. -
Спољнотрговинска робна размена, за октобар 2023.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-октобар 2023. године износи:

   – 58781,3 милионa долара – пораст од  0,5% у односу на исти период претходне године;

   – 54411,1 милиона евра – пад од  1,6% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 25879,0 милиона, што чини раст од 7,2% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 32902,3 мил. долара, што је за 4,3% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 23956,3 милиона, што чини раст од 4,9% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 30454,8 милиона, што представља смањење од 6,1% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 7023,3 мил. долара, што чини смањење од 31,3% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 6498,5 милиона, што је смањење од 32,4% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 78,7% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 70,2%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 59,6% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2492,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, нафте и нафтних деривата, пића и друмских возила. Извоз Србије износи 4023,3 а увоз 1531,0 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 262,8%. Изражено у еврима, извоз износи 3722,2 а увоз 1418,3 мил. евра (суфицит је 2303,9 мил. евра, а покривеност увоза извозом 262,4%).

Саопштење за јавност