• A
  • A
  • A
shutterstock_344265242.jpg (1)
31.10.2023. -
Квартални бруто домаћи производ у сталним ценама - флеш процена, III квартал 2023.


Реални раст БДП у трећем кварталу 2023. године у односу на исти период претходне године износио је 3,5%.

Обрачун кварталног БДП за трећи квартал 2023. године, који је детаљнији и који се изводи на нижим нивоима агрегирања, биће објављен у саопштењу Квартални БДП у Републици Србији 30. новембра 2023. године.