• A
  • A
  • A
highway-3392100_960_720.jpg
29.09.2023. -
Укупан превоз путника и робе, I полугодиште 2023.


Број превезених путника у првих шест месеци 2023. године, у односу на исти период претходне године, већи је за 13,1%, при чему је превоз путника у унутрашњем саобраћају повећан за 10,7%, а у међународном саобраћају за 45,4%. У ваздушном саобраћају дошло је до раста од 87,2%, док је превоз у друмском саобраћају већи за 7,0%. Превоз путника у железничком саобраћају повећан је за 141,5%. Обим рада, исказан у pkm, већи је за 33,9%. Количина робе превезене у првом полугодишту 2023. године, у поређењу са истим периодом претходне године, мања је за 2,2%. У истом периоду, обим рада, исказан у tkm, мањи је за 1,0%. Ваздушни и друмски саобраћај бележe раст у количини превезене робе, док саобраћај унутрашњим пловним путевима, цевоводни и железнички саобраћај бележе пад.

Превоз путника у друмском саобраћају је већи него у првом полугодишту прошле године, уз пораст обима рада од 5,4%. Превоз робе друмским саобраћајем порастао је за 9,7%, a обим рада, исказан у tkm, мањи је за 5,8% у односу на исти период претходне године.

Ваздушни саобраћај бележи раст кад је реч о превозу путника. Број превезених путника у ваздушном саобраћају већи је за 87,2%, а остварени путнички километри већи су за 90,7%. Превоз робе исказује раст у количинама превезене робе од 13,2%, а у обиму рада, посматрано у tkm, забележен је раст од 10,1%.

Раст броја превезених путника у железничком саобраћају у првом полугодишту 2023. износи 47,8%. Запажа се раст у броју превезених путника у унутрашњем саобраћају од 48,2%, као и у међународном саобраћају, где раст износи 28,8%. У истом периоду, превоз робе бележи пад од 17,2%. Обим рада, исказан у tkm, бележи пад од 22,9% у поређењу са истим периодом прошле године.

Саобраћај унутрашњим пловним путевима бележи пад у количини превезене робе од 9,6%, а обим рада, исказан у tkm, смањен је за 8,6%.

Транспорт нафте цевоводима опао је за 4,6% у количини превезене нафте, а у оствареним tkm пад од 5,9%. Транспорт природног гаса мањи је за 9,0%.

У граничном промету друмских путничких возила у првом полугодишту 2023. године, у улазу, запажа се раст броја возила домаћих регистрација од 0,5% у односу на исти период 2022. године. Од укупног броја возила са страном регистрацијом која су ушла у нашу земљу највише чине возила са регистрацијом Немачке и Аустрије.

Класичне поштанске услуге у првом полугодишту 2023. године бележе пад у односу на исти период 2022. године. Код писмоносних пошиљки бележи се пад од 18,4%, а код пакетских пошиљки бележи се раст у односу на исти период прошле године од 72,6%. Услуге платног промета бележе пад од 4,6%.

У фиксној телефонији запажа се пад од 17,6%, као и у мобилној телефонији, и то од 1,2%.

Укупан број запослених у саобраћају мањи је за 1,3% у поређењу са истим периодом претходне године.

Остале вести