• A
  • A
  • A
shutterstock_673267057.jpg
01.09.2023. -
Први пут регистрована друмска моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде на путевима, II квартал 2023..


Од укупног броја први пут регистрованих друмских моторних и прикључних возила током другог квартала 2023. године, произведених 2023. године, у односу на укупан број регистрованих возила, најзаступљенијa су прикључна возила (50,5%), док је нових путничких аутомобила најмање (13,6%).

Током II квартала 2023. године може се уочити пораст броја први пут регистрованих мотоцикала, прикључних возила и пољопривредних трактора, док остала возила бележе пад. Наjбројније марке произвођача путничких возила су: Volkswagen, Audi, Opel, Škoda и Renault.

На основу резултата, најзаступљенија су теретна возила носивости до 999 kg. Највећи број ових возила користи дизел као погонско гориво.

Код путничких аутомобила новијег датума на друмовима доминирају возила величине мотора до 1399 cm3. Процентуално посматрано, заступљеност возила са бензином као погонским горивом већа је од оних са дизелом.

Укупан број саобраћајних незгода са настрадалим лицима у II кварталу 2023. године мањи је за 6,0% у односу на исти период 2022. године. Пад саобраћајних незгода са повређеним лицима у насељима износи 6,6%.

Број лица настрадалих у II кварталу 2023. године мањи је за 6,9% у поређењу са истим периодом претходне године, док је број повређених лица ван насеља мањи за 3,9%.

Број погинулих пeшака у II кварталу 2023. године већи је за 3,8% у односу на исти квартал прошле године.

Остале вести