• A
  • A
  • A
shutterstock_581580640.jpg
02.06.2023. -
Штете у шумама, 2022.


Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2022. години, исказане по запремини дрвета, износе 151 708 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 21 000 m3. Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град и снег) проузрокована је штета од око 92 000 m3 запремине дрвета, што износи око 61% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2022. години евидентирано је 45 пожара у државним шумама, при чему је оштећена запремина дрвета од 6 267 m3. Оштећена запремина дрвета у шумама на које постоји право својине износи 3 690 m3. Штете од биљних болести у државним шумама у 2022. години износе око 20 000 m3.

Остале вести