• A
  • A
  • A
Шумарство

Статистика шумарства прикупља и објављује податке о површинама под шумама за приватни и државни сектор, производњи шумских сортимената у државним шумама на месечном нивоу, искоришћавању државних и приватних шума на годишњем нивоу, извршеним радовима гајењу шума за државни и приватни сектор на годишњем нивоу, извршеним радовима на подизању плантажа и интензивних засада на годишњем нивоу, штетама у државним шумама на годишњем нивоу, штетама од пожара у приватним шумама на годишњем нивоу, грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији на годишњем нивоу, и податке о бројном стању и одстрељеној  дивљачи.

Вести
Види све
shutterstock_254935309.jpg
28.05.2020. - Сeча дрвета, 2019.

Обим радова спроведених на сечи дрвета у Републици Србији у 2019, у односу на претходну годину, повећан је за 3%, у Београдском региону повећан је за 2%, у Региону Војводине повећан је за 6%, у Региону Шумадије и Западне Србије повећан је за 3%, а у Региону Јужне и Источне Србије повећан је за 1%. Посечена запремина дрвета у 2019. години укупно износи око 3,4 милиона m3. Највећи део ове запремине дрвета, око 1,6 милиона m3 (49%), употребљен је као огревно дрво. Посечена (бруто) запремина дрвета у државним шумама и ван шума износи око 2,5 милионa m3, а у приватним шумама и ван шума око 868 000 m3.

Опширније
Подаци