• A
  • A
  • A
Шумарство

Статистика шумарства прикупља и објављује податке о површинама под шумама за приватни и државни сектор, производњи шумских сортимената у државним шумама на месечном нивоу, искоришћавању државних и приватних шума на годишњем нивоу, извршеним радовима гајењу шума за државни и приватни сектор на годишњем нивоу, извршеним радовима на подизању плантажа и интензивних засада на годишњем нивоу, штетама у државним шумама на годишњем нивоу, штетама од пожара у приватним шумама на годишњем нивоу, грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији на годишњем нивоу, и податке о бројном стању и одстрељеној  дивљачи.

Вести
Види све
27. мај 2024. Сeча дрвета, 2023.

Обим радова спроведених на сечи дрвета у Републици Србији у 2023, у односу на претходну годину, смањен је за 11%, у Београдском региону смањен је за 22%, у Региону Војводине смањен је за 4%, у Региону Шумадије и Западне Србије смањен је за 8%, а у Региону Јужне и Источне Србије смањен је за 16%. Посечена запремина дрвета у 2023. години укупно износи око 3,3 милиона m3. Највећи део ове запремине дрвета, око 1,7 милиона m3 (52%), употребљен је као огревно дрво. Посечена (бруто) запремина дрвета у државним шумама и ван шума износи око 2,7 милионa m3, а у приватним шумама и ван шума око 650 000 m3.

Опширније
Подаци