• A
  • A
  • A
dock-1277744_960_720.jpg
31.05.2023. -
Спољнотрговинска робна размена, за април 2023.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-април 2023. године износи:

   – 23632,9 милионa долара – пад од  0,3% у односу на исти период претходне године;

   – 21944,7 милиона евра – пораст од  3,3% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 10399,9 милиона, што је чини раст од 9,2% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 13233,0 мил. долара, што је за 6,7% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 9657,7 милиона, што је чини раст од 13,1% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 12287,0 милиона, што представља смањење од 3,3% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2833,1 мил. долара, што чини смањење од 39,1% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2629,3 милиона, што је смањење од 36,9% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 78,6% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 67,2%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 59,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 899,7 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, гвожђа и челика, пића и електричних машина и апарата. Извоз Србије износи 1526,1 а увоз 626,4 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 243,6%. Изражено у еврима, извоз износи 1417,1 а увоз 582,4 мил. евра (суфицит је 834,7 мил. евра, а покривеност увоза извозом 243,3%).

Саопштење за јавност