• A
  • A
  • A
shutterstock_59993326.jpg
31.05.2023. -
Промет робе у трговини на мало, април 2023. године


Према претходним резултатима, промет робе у трговини на мало у Републици Србији у априлу 2023. године, у односу на исти месец претходне године, већи је у текућим ценама за 7,3%, а у сталним ценама мањи је за 6,1%.

Уколико се упореде прва четири месеца 2023. године са истим периодом 2022. године, промет робе у трговини на мало већи је у текућим ценама за 10,4%, а у сталним ценама мањи је за 4,5%.

Промет у трговини на мало добијен је на основу редовног статистичког истраживања „Месечни извештај трговине на мало“, реализованог на узорку, и на основу пријава ПДВ-а добијених од Пореске управе.

Индекси промета робе у сталним ценама (реални индекси) добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама (номинални индекси) одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.

Све објављене индексе треба третирати као претходне, што значи да може доћи до извесних корекција на основу оцењених резултата из редовних статистичких истраживања која спроводимо на већем броју јединица у узорку.

Остале вести