• A
  • A
  • A
export-2123475_960_720.jpg
31.03.2023. -
Спољнотрговинска робна размена, за фебруар 2023.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-фебруар 2023. године износи:

   – 11258,5 милионa долара – пораст од  2,9% у односу на исти период претходне године;

   – 10472,8 милиона евра – пораст од  8,7% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 4869,3 мил. долара, што чини раст од 11,6% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 6389,2 мил. долара, што је за 2,8% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 4530,9 милиона, што је чини раст од 17,9% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 5941,9 милиона, што представља повећање од 2,7% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 1520,0 мил. долара, што чини смањење од 31,2% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 1411,0 милиона, што је смањење од 27,4% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 76,2% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 66,4%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 58,4% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 359,9 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, електричних машина и апарата, гвожђа и челика и пића. Извоз Србије износи 664,9 а увоз 305,0 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 218,0%. Изражено у еврима, извоз износи 618,9 а увоз 284,4 мил. евра (суфицит је 334,5 мил. евра, а покривеност увоза извозом 217,6%).

Саопштење за јавност

Остале вести